KURUMSAL DANIŞMANLIK

Çalışan Destek Programları

Yetişkin bir insanın hayatı, her biri farklı dinamiklere sahip iş yaşamından, sosyal yaşamdan, kişisel ve ailevi yaşamı içeren özel yaşamdan oluşur. Hayatın bir alanında yaşanan bir sorun başka bir alanını da olumsuz etkilemektedir. Bir çalışan, yoğun ailevi sıkıntılar içerisindeyken, iş hayatında yüksek bir performans göstermesi beklenemez. Ya da iş ortamında yönetici ve iş arkadaşları ile iyi iletişim kuramayan bir kişinin işine bağlılığı ve motivasyonu yüksek olamaz. Günümüzde birçok hastalığın başlıca sebebinin stres olduğu düşünüldüğünde, böyle bir uygulama, ihtiyaç duyan kişilerin sadece psikolojik değil, aynı zamanda fizyolojik sağlığına da katkı sağlayacaktır. Dolayısı ile, ciddi sağlık problemleri önlenebilecek, işe devamsızlık, hata sayısı, işten ayrılma ve personel değişim hızı azalacaktır. Böylece yeni personellere yapılan eğitim masraflarında düşme yaşanırken, yönetim ve İK üzerindeki yük azalacaktır. Stres kaynaklı düşük performans ve devamsızlığın büyük oranda iş ve aile yaşamı arasındaki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülürse, bu dengenin sağlanabilmesi için sağlanacak profesyonel bir desteğin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Destek Bireysel Terapi ve Aile Danışmanlığı olarak sizden gelecek talepler doğrultusunda size özel detaylı bir çalışma planı hazırlayabilir, çalışanlarınıza hem özel, hem de kurumsal yaşamlarına yönelik sıkıntılarında yardımcı olabiliriz.

Yönetici Danışmanlığı

Çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilme, çalışanların motivasyonunu artırma ve işe olan bağlılıklarını güçlendirme kimi zaman yöneticiler için zor olabilmektedir. Endüstriyel psikoloji alanında yapılan çalışmalar, bir çalışanın işe bağlılığını ya da iş değiştirme ya da mevcut işinde devam etme konusundaki kararını belirleyen en etkili faktörlerin başında çalışanın bağlı olduğu yöneticisi ile ilişkisi olduğunu göstermektedir. Her çalışanın kendine ait kişisel dinamikleri ve beklentileri vardır. Dolayısıyla, bir yöneticinin tüm çalışanlarına aynı şekilde yaklaşması ve benzer şekilde iletişim kurmasının beraberinde bazı ilişkisel sorunlar getireceği açıktır.

Destek Bireysel Terapi ve Aile Danışmanlığı olarak sizden gelecek talepler doğrultusunda yöneticilerinizin sorun yaşadıkları alanlara özel birebir danışmanlık hizmeti verebilir, yöneticilerinizin liderlik vasıflarının güçlenmesine yardımcı olabiliriz.

Her türlü kurumsal ihtiyaçlarınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.